Konferans Hashtag #ANKOSLink2019 -

Konaklama Hizmet Sözleşmesi

Konaklama Hizmet Sözleşmesi

İşbu sözleşme imza sahibi rezervasyon sahibi ile birlikte rezervasyon sahiplerini, rezervasyon (kayıt) tarihinden itibaren konaklamanın bitiş tarihine kadar olan süreci kapsar. Aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun - mesafeli sözleşmeleri uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


GENEL HÜKÜMLER

a- Rezervasyon sahibi, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

b- ANKOSLink, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle rezervasyon sahibine karşı sorumludur.

c- Hizmetin ifasından sonra rezervasyon sahibine ait Kredi Kartının ANKOSLink'in Kusurundan Kaynaklanmayan Bir Şekilde Yetkisiz Kişilerce Haksız Veya Hukuka Aykırı Olarak Kullanılması Nedeni Ile Ilgili Banka Veya Finans Kuruluşunun Hizmet Bedelini Acenteye Ödememesi Halinde Rezervasyon Sahibi, Hizmet Bedelinden Ve Doğan Zararlardan Sorumludur.


CAYMA HAKKI

a- Rezervasyon Sahibi, Yapılan rezervasyonlar, en geç rezervasyon tarihindenbir hafta öncesine kadar iptal edilebilir. Rezervasyon iptali durumunda para iadesi yapılamaz. Yapılan ödeme ileri tarihte yapılacak bir rezervasyon için kullanılabilir 

ÖDEMELER 

a- Rezervasyon Sırasında Konaklama Bedelinin %50'u Alınarak Kesin Kayıt Yapılır. Konaklama Ücretinin Diğer %50’Lik Kısmı Otele Varış Gününde Ödenir, Rezervasyon Günü Otele Gelinmemesi Halinde Müşteri Tura Katılmaktan Vazgeçmiş Sayılarak iptal Şartları Uygulanır.

b- Otele Varış Tarihinden 7 Gün Ve Daha Yakın iptallerde; Ödenen Bedel iade Edilmez, Cayma Tazminatı Olarak Tüketiciye Fatura Edilir.


İPTAL – DEVİR 

a - ANKOSLink, Gerekli Tüm Özeni Göstermiş Olmasına Rağmen Mücbir Sebeplerden Ötürü(Olumsuz Hava Koşulları, Grev, Terör, Sis, Savaş Ihtimali, Öngörülemez Teknik Hususlar, Hatalı Rezervasyon), Rezervasyonu Iptal Etme Veya Müşteriyi Başka Bir Otel'e Devretme Hakkı Vardır. Rezervasyonun Iptal Edilmesi Halinde Ödenen Ücretin Tamamı, aynen iade edilir.