Konferans Hashtag #ANKOSLink2022 -

Haberler

 • ANKOSLink2022 Uluslararası Konferansı | İyi Uygulamalar Sonucu

  Elektronik kaynaklar için etkin pazarlama yöntemleri” kategorisinde Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın

  Elektronik kaynak koleksiyonu oluşturma ve bütçe yönetimi” kategorisinde Balıkesir Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın yapmış oldukları çalışmalar en iyi uygulama seçilmiştir. 

  "Elektronik kaynak kullanımlarının araştırma çıktısına dönüşümünün izlenmesi ve raporlanması" kategorisinde ise maalesef başvuru sağlanamamıştır.

  Kütüphaneleri yapmış oldukları çalışmalar açısından tekrar tebrik ederiz.

 • Akademik Kütüphanelerde İyi Uygulamalar

  ANKOSLink2022 Uluslararası Konferansı 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya'da Asteria Kremlin Palace Hotel Kongre Merkezi'nde "Bilgiye Erişimde Eşitsizlik ve Sürdürülebilirlik" ana teması ile gerçekleştirilecektir.  Bu konferans kapsamında elektronik kaynaklar ile ilgili “Akademik Kütüphanelerinde İyi Uygulamalar” başlıklı bir yarışma yapılacaktır.  Yarışma sonucunda seçilen en iyi 3 uygulamaya sunum yapma hakkı, plaket ve konaklama desteği verilecektir.

   

  Yarışmaya katılacak kurumların başvurularını aşağıda belirtilen tarihler arasında pr@ankos.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

   

  Yarışmanın Amaçları:

  Kurumlar arasında;

  • bilgi paylaşımı ve işbirliğini artırmak,
  • iyi uygulamaları görünür kılmak,
  • beceri, yetkinlik ve verimlilik için temel oluşturmak,
  • deneyimlere ve yeniliklere dayalı olarak karar verme sürecine katkı sağlamak,
  • kütüphanelerin problem çözme deneyimlerini geliştirmek,
  • öğrenme ve paylaşım kültürünü yaygınlaştırmaktır.

   

  Yarışmanın Konuları:

  • Elektronik kaynak koleksiyonu oluşturma ve bütçe yönetimi
  • Elektronik kaynaklar için etkin pazarlama yöntemleri
  • Elektronik kaynak kullanımlarının araştırma çıktısına dönüşümünün izlenmesi ve raporlanması

   

  Yarışmaya Katılım Koşulları:

  • İyi uygulamanın ANKOS Üye kurum kütüphanesinde gerçekleşmesi
  • Başvurunun ANKOS üye kurumdan olması
  • Yukarıda belirtilen konular ile sınırlı olması
  • İyi uygulamanın en fazla 2 sayfa ile aktarılması
  • Her ANKOS Üyesi Kurum 1 başvuru ile katılım sağlayabilir.

   

  Tarihler:

  İlk duyuru                                 : 26 Eylül 2022

  Başvuru tarihleri                       : 26 Eylül -15 Ekim 2022

  Başvuruların Değerlendirilmesi  : 16 -22 Ekim 2022

  Sonuçların Açıklanması              : 24 Ekim 2022

  Sunum                                      : 24 Kasım 2022

   

  Değerlendirme:

  • “Akademik Kütüphanelerde İyi Uygulamalar” yarışması başvuruları ANKOSLink2022 Uluslararası Konferansı program komitesi tarafından değerlendirilecektir.
  • Komite tarafından seçilen en iyi üç uygulamaya sunum yapma hakkı, plaket ve konaklama desteği verilecektir.

  Ödül:

  • Plaket
  • ANKOSLink2022 Uluslararası Konferansında sunum (15’er dk.)
  • Konaklama desteği

 • Yükseköğretim Kurulu ANKOSLink Duyurusu

   Yükseköğretim Kurulu'nun ANKOSLink Konferansı ile ilgili davet yazısına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

 • Firma - Üye Görüşmeleri artık ANKOSLink Arayüzünden Yapılabilecek

  MyANKOS hesabınız üzerinden fırmalar katılımcılara yönelik randevu gün ve saatleri belirleyebilir ve katılımcılardan randevu talebi alabilir.
  Aynı şekilde katılımcılar da programlarını oluşturabilir.
  Gerek firmalar için gerekse katılımcılar için detaylı nasıl yaparım video’larını izleyiniz.
   
  Sorularınız için bize yazabilirsiniz.

  Firmalar için

  Katılımcılar için

   

 • ANKOS Başkanı Davet Yazısı

  ANKOS Başkanı

  Değerli Üyelerimiz, Meslektaşlarımız ve Paydaşlarımız,

  ANKOS olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz, ülkemiz ve mesleğimiz açısından marka değeri taşıyan ANKOSLink Uluslararası Konferansı’na sizleri davet etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyorum.

  ANKOSLink Uluslararası Konferansı, her yıl 500’ün üzerinde katılımcıyı ve 60’a yakın firmayı ağırlayan ülkemizin ve bölgemizin en önemli yayıncılık ve kütüphanecilik etkinliğidir. Oluşturmuş olduğu network ile üniversite ve kamu kütüphanelerini, yurt içinden ve yurt dışından bilgi profesyonellerini, bilim insanlarını, yayıncıları, bilgi ve teknoloji firmalarını bir araya getirmektedir. Aynı zamanda bünyesindeki fuar etkinliği ve akademik programı ile mesleki yenilik ve gelişmelerin takip edildiği, sorunların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu dinamik bir platformdur.

  2022 yılında ANKOSLink Uluslararası Konferansı, 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya’da Asteria Kremlin Palace Hotel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bu yılki konferansın teması, “Bilgiye Erişimde Eşitsizlik ve Sürdürülebilirlik” olarak belirlenmiştir. Aralık 2019’da ortaya çıkan ve büyüyerek tüm dünyaya yayılan COVID-19 pandemi süreci ve devamında dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan küresel ekonomik kriz ve bölgesel savaşlar, kaynakların en ekonomik fiyatla elde edilmesini, verimli kullanılmasını ve paylaşımını her zamankinden daha fazla ön plana çıkarmaktadır. Bu durum, ANKOS gibi konsorsiyum yapılarının önemini daha da arttırmaktadır. ANKOS, bu kapsamda sürdürülebilir bilgi hizmetleri için yoğun çaba harcamakta, kütüphane uygulamaları geliştirmekte ve tüm paydaşların bir araya geldiği ANKOSLink gibi uluslararası etkinlikler düzenlemektedir.

  Üç gün sürecek konferansta ele alınacak konular, açık bilim ve açık erişim, açık eğitim kaynakları, veri yönetimi, birlikte çalışılabilirlik, blockchain teknolojileri, dijital dönüşüm ve yeni trendler, kriz yönetimi, bilgiye erişimde eşitlik, mesleki sorunlar, yeni öğrenme platformları, ekonomik sürdürülebilirlik, bilgiye erişimde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir dijital koruma, yayıncılık alanındaki gelişmeler, kütüphanelerde iyi uygulamalar şeklinde planlanmıştır.

  ANKOSLink2022 Uluslararası Konferansı’nın gerçekleşmesinde emeği geçen başta ANKOS Yönetim Kurulu olmak üzere, tüm ANKOS Gönüllülerine, akademik içeriği oluşturan Program Komitesi’ne, üyelerimize ve paydaşlarımıza en içten teşekkür ediyor, Antalya’da bir araya gelmek üzere selamlarımı sunuyorum.  

  Yükseköğretim Kurulu'nun ANKOSLink Konferansı ile ilgili davet yazısına buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

  Saygılarımla.

  İsmail ÇETİNKAYA

  ANKOS Başkanı