Konferans Hashtag #ANKOSLink2022 -

Akademik Kütüphanelerde İyi Uygulamalar

Akademik Kütüphanelerde İyi Uygulamalar

 

ANKOSLink2022 Uluslararası Konferansı 21-24 Kasım 2022 tarihleri arasında Antalya'da Asteria Kremlin Palace Hotel Kongre Merkezi'nde "Bilgiye Erişimde Eşitsizlik ve Sürdürülebilirlik" ana teması ile gerçekleştirilecektir.  Bu konferans kapsamında elektronik kaynaklar ile ilgili “Akademik Kütüphanelerinde İyi Uygulamalar” başlıklı bir yarışma yapılacaktır.  Yarışma sonucunda seçilen en iyi 3 uygulamaya sunum yapma hakkı, plaket ve konaklama desteği verilecektir.

 

Yarışmaya katılacak kurumların başvurularını aşağıda belirtilen tarihler arasında pr@ankos.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Yarışmanın Amaçları:

Kurumlar arasında;

 • - bilgi paylaşımı ve işbirliğini artırmak,
 • - iyi uygulamaları görünür kılmak,
 • - beceri, yetkinlik ve verimlilik için temel oluşturmak,
 • - deneyimlere ve yeniliklere dayalı olarak karar verme sürecine katkı sağlamak,
 • - kütüphanelerin problem çözme deneyimlerini geliştirmek,
 • - öğrenme ve paylaşım kültürünü yaygınlaştırmaktır.

 

Yarışmanın Konuları:

 • - Elektronik kaynak koleksiyonu oluşturma ve bütçe yönetimi
 • - Elektronik kaynaklar için etkin pazarlama yöntemleri
 • - Elektronik kaynak kullanımlarının araştırma çıktısına dönüşümünün izlenmesi ve raporlanması

 

Yarışmaya Katılım Koşulları:

 • - İyi uygulamanın ANKOS Üye kurum kütüphanesinde gerçekleşmesi
 • - Başvurunun ANKOS üye kurumdan olması
 • - Yukarıda belirtilen konular ile sınırlı olması
 • - İyi uygulamanın en fazla 2 sayfa ile aktarılması
 • - Her ANKOS Üyesi Kurum 1 başvuru ile katılım sağlayabilir.

 

Tarihler:

İlk duyuru                                 : 26 Eylül 2022

Başvuru tarihleri                       : Başvuru süresci tamamlanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Başvuruların Değerlendirilmesi  : 22 -29 Ekim 2022

Sonuçların Açıklanması              : 1 Kasım 2022

Sunum                                      : 24 Kasım 2022

 

Değerlendirme:

 • - “Akademik Kütüphanelerde İyi Uygulamalar” yarışması başvuruları ANKOSLink2022 Uluslararası Konferansı program komitesi tarafından değerlendirilecektir.
 • - Komite tarafından seçilen en iyi üç uygulamaya sunum yapma hakkı, plaket ve konaklama desteği verilecektir.

 

Ödül:

 • - Plaket
 • - ANKOSLink2022 Uluslararası Konferansında sunum (15’er dk.)
 • - Konaklama desteği

 

 İyi Uygulamalar Sonucu

Elektronik kaynaklar için etkin pazarlama yöntemleri” kategorisinde Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın

Elektronik kaynak koleksiyonu oluşturma ve bütçe yönetimi” kategorisinde Balıkesir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın yapmış oldukları çalışmalar en iyi uygulama seçilmiştir. 

"Elektronik kaynak kullanımlarının araştırma çıktısına dönüşümünün izlenmesi ve raporlanması" kategorisinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın yapmış oldukları çalışmalar en iyi uygulama seçilmiştir. 

Kütüphaneleri yapmış oldukları çalışmalar açısından tekrar tebrik ederiz.