Elektronik kaynaklar için etkin pazarlama yöntemleri” kategorisinde Mardin Artuklu Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın

Elektronik kaynak koleksiyonu oluşturma ve bütçe yönetimi” kategorisinde Balıkesir Üniversitesi Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nın yapmış oldukları çalışmalar en iyi uygulama seçilmiştir. 

"Elektronik kaynak kullanımlarının araştırma çıktısına dönüşümünün izlenmesi ve raporlanması" kategorisinde ise maalesef başvuru sağlanamamıştır.

Kütüphaneleri yapmış oldukları çalışmalar açısından tekrar tebrik ederiz.


Tüm Haberler