Konferans Hashtag #ANKOSLink2021 -

Poster Sunumları

Poster Sunumu

ANKOS üye kurumlar arasında mesleki ve bilimsel paylaşımı artırmak amacıyla  ANKOSLink’te bu yıl da “Poster Sunumlarına ”  devam edecektir.

ANKOSLink 2021  poster seçimleri “Poster Seçim Komitesi” tarafından gerçekleştirilecektir.

  • “Poster Seçim Komitesi” tarafından seçilecek olan 15 poster ANKOSLink 2021 Konferansı süresince poster alanında sergilenecektir.
  • İlk 5’e giren posterler 5’er dakika poster oturumunda sunulacak,  bu oturumun sonunda “En İyi Poster” ilan edilecektir.

ANKOSLink 2021 Uluslararası Konferansında  “En İyi Poster” sahibine tablet hediye edilecektir.

Poster hazırlayan ve sergilemeye hak kazanan tüm poster sahiplerine  Teşekkür Belgesi verilecektir.

 

Posterlerinizde kullanmak üzere vektörel ANKOSLink logosuna buradan erişebilirsiniz.

 

ANKOSLink 2021 Poster Sunum Kuralları

 

- Posterler, ANKOSLink 2021’in temasına ve ANKOS’un faaliyet alanlarına uygun olarak,  Açık Bilim, Açık Bilgi ve Açık Veri, Akıllı Kütüphaneler, Araştırma Süreçlerinde Veri Yönetiminin Önemi, Araştırma Üniversiteleri ve Araştırma Kütüphaneleri, Birlikte Çalışılabilirlik, Blockchain Teknolojileri, Covid-19  Sonrası Kullanıcı Hizmetleri,  Çok Disiplinli Alanlarda Uygulamalar ve Çözümler, Dijital Çözümler ve Yeni Trendler, Dijital Dönüşüm ve İşbirliği, Dijital Dünyada Kriz Yönetimi, Dijital Eşitlik ve Erişim, Dijital Görsellik ve Hizmetler, Dijital Kullanıcı İlişkileri ve Çözümler, E- Öğrenme  (Değişim / Farkındalık / Dönüşüm / Fırsat ve Tehditler),Gelecek Nesil  Çözümler,  İşbirliği Teknolojileri, İşbirliği Temelli Öğrenme, Kullanıcının Sesi-Kütüphanecilerin Sesi, Pandemide Bilgi Erişilebilirliği, Uzaktan Çalışma Modelleri, Uzaktan Öğrenme ve Öğretim Teknolojileri, Üstveri: Verinin Organizasyonu, Veri Madenciliği, Veri Yönetim Plan ve Stratejileri, Yapay Zeka Çözümleri,  Yeni Bilgi Sistemleri,  Yeni Bilgi Yapıları konularında hazırlanmalıdır.

- Posterde çalışmanın adı, yazar/yazarların isimleri, unvanları, çalıştıkları kurumların isimleri, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, sonuç ve değerlendirme bölümleri olmalıdır.

- Posterler, belli bir şablona bağlı kalmaksızın, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Fikir vermesi için ANKOSLink 2021 web sayfasında poster bildiri şablon örnekleri yer almaktadır.

 - Posterler, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır.

- Posterler jpg ya da pdf formatlarında 3 Kasım 2021 tarihine kadar değerlendirilmek üzere pr@ankos.org.tr e-posta adresine gönderilecektir.

-Poster başvuruları ANKOSLink2021 Poster Komitesi tarafından değerlendirilecektir.

- Sergilenmeye hak kazanan posterler, 15 Kasım 2021  tarihine kadar belirlenerek hak sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

- Sergilenmeye hak kazanan posterler, 22 Kasım 2021  tarihinde saat 12:00’den itibaren numaralanmış panolara asılacaktır. Poster  yerleştirme hususunda  organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

- Dereceye giren ilk 5 poster için bir “Poster Oturumu” düzenlenecek olup, poster sahipleri posterlerinin sunumunu bu oturumda yapacaktır.

-Ödüle layık görülen posterin seçimi, ANKOSLink 2021 “Poster Seçim Komitesi” tarafından yapılacak, Poster sunumlarının yapıldığı oturumun sonunda açıklanacaktır.

- Poster sunacak katılımcıların, ANKOSLink katılım masraflarını (konaklama ve ulaşım) kendileri karşılamaları beklenmektedir.

- Poster baskılarının yapılması ve sergi açılışından önce asılmış olması  poster sahibinin yükümlülüğündedir. 

 

ANKOSLink 2021 Sergilenmeye Hak Kazanan Posterler

1- Aysel Şenoğlu, Atılım Üniversitesi, Pandemi Sürecinde Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Ankara Dijital Kent Arşivi

2- Begüm Yavuz, Ayşen Binen, Gönül Kafalı Can,Gültekin Gürdal, İYTE, Yeni Nesil Akadmeik Arşiv : İYTE GCRIS

3- Burak Coşkun, Serenay Baykara, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Libraries of the Future: Adaptation of Blockchain Technologies to Libraries and Issue of LIBRARYCOIN

4- Dinçer Azapçı, Atılım Üniversitesi, Salgın Sürecini Güvenli Kütüphane Sertifikası ile Yönetmek : Atılım Üniversitesi Kadriye Zaim Kütüphanesi Örneği

5- Gülçin Kubat, İTÜ, Referans Masası Tasarımını Yeniden Düşünmek: Dünya ve Türkiye’de durum

6- Gülin Çakır, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Referans Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Veri Denetimi ve Planlama

7- Hakan Kolcu, Banu Çermikli, Atılım Üniversitesi, Kesintisiz Hizmet Çevreci Kütüphane

8- Merve Yavuzdemir, Kültür ve Turizm Bakanlığı, LibAround: Find Your Library

9- Nurgül Kılıç, Özge Söylemez, Ankara Üniversitesi, Sayılarla Üniversitemiz: Ankara Üniversitesi Yayın Sayıları ve Performans Göstergeler

10 - Osman Kutlu, Atılım Üniversitesi, Türkiye- Fransa : Kültürel Miras Analizi

11- Öznur Selen Kemaloğlu, Atılım Üniversitesi, Basılı ve Elektronik Dergilerin Kullanımını Arttırmak Amacıyla Yaptığımız Çalışmalar

12- Yağmur Kınay, Pınar Demirtaş, Semih Günuğur, Atılım Üniversitesi, Dijital Kullanıcı İlişkileri ve Çözümler