Konferans Hashtag #ANKOSLink2020 -

Poster Sunumları

ANKOS üye kurumlar arasında mesleki ve bilimsel paylaşımı artırmak amacıyla   ANKOSLink’te bu yıl da “Poster Sunumları”  devam edilecektir.

Bu sene ANKOSLink’te poster seçimleri üç aşamalı gerçekleştirilecektir.

  • İlk aşamada, ANKOS Yönetim Kurulu ve iki Daire Başkanı’ndan oluşan “Poster Seçim Komitesi” tarafından seçilecek olan 10 poster ANKOSLink 2020 boyunca poster alanında sergilenecektir.
  • İkinci aşamada Poster Seçim Komitesi’ne Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerimizden üç öğretim üyesi dahil olacak ve ilk 5 poster seçimi gerçekleştirilecektir.
  • Üçüncü aşamada ise ilk 5’e giren posterler 5’er dakika poster oturumunda sunulacak,  bu oturumun sonunda çevrimiçi seçim ile ANKOSLink 2020 katılımcıları tarafından ilk üç poster belirlenerek “En İyi Poster” ilan edilecektir.

 

ANKOSLink 2020  Uluslararası Konferansında  “En İyi Poster” sahibine tablet hediye edilecektir.

Poster hazırlayan ve sergilenmeye hak kazanan tüm poster sahiplerine  Teşekkür Belgesi verilecektir.

 

Vektörel ANKOSLink logosuna buradan erişebilirsiniz.

 

ANKOSLink 2020 Poster Sunum Kuralları

- Posterler, ANKOSLink 2020’un temasına ve ANKOS’un faaliyet alanlarına uygun olarak, 

Türkiye’de Açık Bilim,  Açık Erişim ve Akademik Yayıncılıkta Değişen Lisans Yapıları, Araştırma Verilerinin Yönetimi,  Açık Veri ve Araştırma Verilerinin Paylaşımı, Vatandaş Bilimi, Değişen Konsorsiyum Yapıları ve Fiyat Modellemeleri, Elektronik Kaynak Yönetim Sistemleri, Yeni Nesil Veri Tabanları ve Metrik Sistemler,  Veri Mimarisi ve Yönetimi,  Dijital Dönüşüm Süreçleri, Dijital Kültür ve Alışkanlıkları, Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka Teknolojileri ve Uygulamaları, Eğitim ve Öğrenme Platformlarındaki Dijital Değişim, , Kütüphanelerde Blok Zincir, Karma Gerçeklik, API Teknolojileri,  Mobil Kütüphane Sistemleri ve Uygulamaları, Şaibeli (Predatory) Yayınlar gibi konularda hazırlanmalıdır.

- Posterde çalışmanın adı, yazar/yazarların isimleri, unvanları, çalıştıkları kurumların isimleri, çalışmanın amacı, kullanılan yöntem, sonuç ve değerlendirme bölümleri olmalıdır.

-Posterler, belli bir şablona bağlı kalmaksızın, Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir. Fikir vermesi için ANKOSLink 2020 web sayfasında poster bildiri şablon örnekleri yer almaktadır.

- Posterler, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır.

- Posterler jpg ya da pdf formatlarında 02 Mart 2020 tarihine kadar değerlendirilmek üzere pr@ankos.org.tr e-posta adresine gönderilecektir.

-Poster başvuruları ANKOSLink2020 Program Komitesi tarafından değerlendirilecektir.

- Sergilenmeye hak kazanan posterler 09 Mart 2020 tarihine kadar belirlenerek hak sahiplerine bilgilendirme yapılacaktır.

- Sergilenmeye hak kazanan posterler, 07 Nisan 2020 tarihinde saat 12:00’den itibaren numaralanmış panolara asılacaktır. Poster  yerleştirme hususunda  organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.

- Dereceye giren ilk 5 poster için bir “Poster Oturumu” düzenlenecek olup, poster sahipleri posterlerinin sunumunu bu oturumda yapacaktır.

- Poster sunacak katılımcıların, ANKOSLink katılım masraflarını (konaklama ve ulaşım) kendileri karşılamaları beklenmektedir.

- Poster baskılarının yapılması ve sergi açılışından önce asılmış olması  poster sahibinin yükümlülüğündedir.

 

Önceki konferanslara ait poster sunum bilgilendirmeleri :

2019

2018

2017